Spoločnosť MGM Europe, s.r.o. získala NFP na realizáciu projektu s názvom „Personalizácia ako inovatívny prvok v knižnej tvorbe

v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP s č. MK-77/2020/SOIROPPO3-302031G673, ktorá nadobudla účinnosť dňa 13.3.2020.  

 

Identifikácia projektu

Názov projektu: Personalizácia ako inovatívny prvok v knižnej tvorbe 

Kód projektu v ITMS2014+: 302031G673 

Miesto realizácie projektu: Veľký Kýr 

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

NFP: maximálne do výšky 199 390,64 €

 

Krátky opis projektu

Hlavnou aktivitou projektu bude implementácia online aplikácie pre tvorbu presonalizovaných kníh a obstaranie tlačovej technológie. Kombináciou nových technológií a rozprávkových príbehov vznikne jedinečná personalizovaná kniha pre deti. Online aplikáca uľahčí tvorbu publikácií aj pre stredné a základné školy, ako napr. ročenky, pamätnice atď.   

Výsledkom projektu bude vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a stimulovanie podpory zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle s 3 novými pracovnými miestami, z toho jedno pracovné miesto bude obsadené neaktívnych uchádzačom.

Online - Ročenku si môžete vytvoriť sami online editore. Zaregistrujte sa zdarma a my vám zašleme prístup do editoru. 

Grafik - Ak nie ste technicky zdatní, náš grafik vám pomôže s prípravou ročenky. Vy si tvorbu vašej ročenky môžte skontrolovať online, zadať komentáre a pripomienky, prípadne hneď vykonať zmenu.

Práca v online editore je jednoduchá, pretože je veľmi podobný ako Word. 

Môžete si pridať fotky, texty, grafiku.

V galérii nájdete množstvo grafických podkladov a prvkov.

Zaregistrujte sa a získajte prístup do online editora.

Tvorba ročenky je zdarma. Platí sa až po odoslaní objednávky. Cena vašej ročenky závisí od formátu, väzby a počtu vydaných kusov. Chcete vedieť koľko bude stáť vaša ročenka? Tu si zadajte kalkuláciu.

Pre školu poskytujeme nasledovný servis:

grafická príprava - či už v online editore alebo našim grafikom
fotenie žiakov a zamestnancov - každému žiakovi/študentovi a zamestnancom urobíme 3-5 portrétnych záberov, z ktorých si môžu vybrať ten, ktorý sa im najviac páči. Vybraný záber vyretušujeme a vložíme do ročenky.
fotenie priestorov školy - máte sa čím pochváliť? Nafotíme vám  priestory školy, areál, učebne, trofeje a všetko čo považujete za dôležité dať do ročenky
workshopy - poskytneme vám vzdelávací workshop, ako si tvoriť ročenku, online alebo priamo vo vašej škole
pomôcky - poskytneme vám pomôcky pre tvorbu ročenky, plánovací kalendár, katalóg grafiky, príručky, propagačné materiály
prototyp - ak už máte ročenku pripravenú aspoň na 90%, pred vydaním vám vytlačíme vzorku. Aby ste videli ako bude presne vyzerať. 

Za tento servis škola nič neplatí.

Ročenku vám vydáme v akomkoľvek formáte od A6 až do A3. Ale vieme aj neštandardné formáty ako napríklad štvorcový 21x21 cm.

Najčastejšie si školy vydávajú ročenku vo formáte A4 v tvrdej knižnej väzbe.

Minimálny počet strán je 24. Strany si môžete pridávať po 4.  Školy si najčastejšie vydávajú ročenku so 132 stranami.

Ročenky tlačíme už od 1 ks. Avšak cena ročenky závisí hlavne do celkového počtu vydaných kusov. Čím viac kusov sa vydá, tým je cena nižšia.